Lief en leed in die tyd van Covid

Die 85-jarige Jack van Renen het n plan beraam om sy vrou se eensaamheid in ’n versorgingsoord te verlig.

Kaapstad - Ouetehuise, hospitale en versorgingsoorde laat nie besoekers toe tydens die grendeltyd nie om inwoners teen moontlike Covid-19-infeksie te beskerm.

Familielede moet gevolglik vindingryke maniere vind om kontak met hulle geliefdes te behou.

Source
eNuus