Navorsing bevind armes is ergste deur Covid-19 geraak

‘n US-studie oor die impak van Covid-19 wys die skrille ongelykhede onder die Wes-Kaap se bevolking uit.

KAAPSTAD - Navorsers van die Universiteit Stellenbosch het bevind dat die Covid-19-pandemie arm mense in die Wes-Kaap baie erger getref het as mense in middel- en hoë inkomstegroepe.

Hulle studie wys ook dat heelwat meer mense moontlik die virus opgedoen het as wat die amptelike statistieke aandui.

Source
eNuus

Paid Content