Selfdegeslagverhoudings – kerkrade moet self besluit

Na Dinsdagaand se Algemene Sinodesitting is daar verdeeldheid in die NG Kerk oor 'n nuwe besluit oor selfdegeslagverhoudings.

BENONI - Afgevaardigdes by die NG Kerk se Algemene Sinode in Benoni het laat Dinsdagaand 'n voorstel goedgekeur wat ruimte maak vir verskillende standpunte oor selfdegeslagverhoudings.

Volgens dié besluit kan kerkrade, ringe en streeksinodes self besluit wat hulle standpunt hieroor is.

Die sinode het vroeër 'n soortgelyke besluit wat in 2015 geneem is, nietig verklaar, omdat daar prosedurele foute was.

Daar is ook nou opdrag gegee dat 'n formulier opgestel word vir gaypare wat in die eg verbind wil word.

Source
eNuus